Źródła termalne Veľký Meder Słowacja.......
Regulamin

Regulamin basenów termalnych Velky Meder na Słowacji 

 

Regulamin dla Gości

Szanowni Goście, chcielibyśmy, aby pobyt w obiekcie basenów termalnych v miejscowości Veľky Meder był dla Państwa jak najbardziej przyjemny i najbezpieczniejszy. Z tego powodu przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin dla Gości. Każdy z Gości zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem przy wejściu do obiektui stosowania się do jego postanowień.
 

A. WSTĘP DO OBIEKTU.

Wstęp dla gości dozwolony jest wyłącznie w godzinach otwarcia z ważnym biletem wstępu lub stałą kartą wstępu. Dzieci dolat 12 mogą wejść na teren obiektu tylko w towarzystwie osoby powyżej 18 roku życia. Obiekt może być w określonych godzinach zarezerwowany dla szkół, organizacji społecznych i sportowych. W przypadku gdy w obiekcie znajdzie się maksymalna liczba osób,prowadzący obiekt nie może pozwolić na wstęp kolejnym gościom.

B. WYKLUCZENIA Z ODWIEDZIN OBIEKTU.

Zakaz wstępu na teren obiektu mają wszystkie osoby, które cierpiąna jakąkolwiek chorobę zagrażającą zdrowiu pozostałych gości, tj. osoby chore * szczególnie osoby z chorobami skóry, włosówlub infekcjami * Osoby nieprzestrzegające zasad higieny osobistej *Osoby z wszawicą * Osoby pod wpływem środków odurzających. Wejście na teren obiektu może zostać odmówione osobom, których obecność mogłaby naruszyć porządek, bezpieczeństwo i czystośćna terenie obiektu, a ich zachowanie jest niezgodne z dobrymi obyczajami. Z obiektu usunięty może zostać, bez zwrotu za biletwstępu, każdy, kto pomimo zwrócenia uwagi naruszy postanowienia niniejszego regulaminu lub nie zastosuje się do instrukcji właściwych pracowników kąpieliska bądź pracowników ochrony.Zwierzęta nie mają prawa wstępu na teren obiektu.

C. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA OBIEKTU.

Wszyscy goście są zobowiązani przed wejściem do basenu skorzystać z PRYSZNICA! W związku z bezpieczeństwem zakazuje się noszenia przy sobie w rejonie basenów i łazienkach z prysznicami napojów oraz preparatów toaletowych w szklanych opakowaniach.Konsumpcja potraw jest dozwolona wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Goście mogą ubierać się i rozbierać tylko wmiejscach do tego przeznaczonych (kabinach), ewentualnie w szatni. Brodzik dla dzieci jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat. Wstęp dla osób dorosłych do brodzika dla dzieci jest ZAKAZANY! W basenach przeznaczonych do odpoczynku, które stanowią miejsce relaksu, nie można wykazywać żadnych aktywności fizycznych, aprzebywanie w nich dzieci do 12 roku życia jest niewskazane. Goście zobowiązani są dbać o urządzenia i wyposażenie obiektu. Każdy gość zobowiązany jest do rekompensaty strat i szkód przez niego wywołanych, które z jego winy dotyczą szkód wyposażenia obiektu lub szkód rzeczy materialnych osób przebywających w obiekcie.Każdy gość zobowiązany jest zachować maksymalną czystość, nieprzeszkadzać swoimi rozmowami i zachowaniem innym, nie wywoływać nadmiernego hałasu i dbać o swoje bezpieczeństwo osobiste – niebiegać po mokrych powierzchniach. Prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zranienia i urazy odwiedzających powstałe wwyniku ich nieostrożności lub na skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Zjeżdżalnie, ślizgawki i inne atrakcje, do których goście mają dostęp, wykorzystują na własną odpowiedzialność i ryzyko! Dzieci do 12 roku życia mogą korzystaćze zjeżdżalni pod opieką rodzica lub innej bliskiej osoby w wieku powyżej 18 lat. Każdy odwiedzający jest zobowiązany dotrzymywać wskazówek dotyczących zarówno jazdy na zjeżdżalniach i ślizgawkach, jak i pozostałych komunikatów oraz ostrzeżeń znajdujących się na terenie kąpieliska termalnego. Za nadmierne zużycie strojów kąpielowych z powodu częstych zjazdów na zjeżdżalniach bądź ślizgawkach prowadzący obiekt nie ponosi odpowiedzialności. Odwiedzający zobowiązani są stosować się doinstrukcji ratowników i upoważnionego personelu kąpieliska.Bieżące ogłoszenia, instrukcje i ostrzeżenia mają pierwszeństwo przed aktualnymi przepisami. W razie niesprzyjającej pogody (burzy lub silnego wiatru) odwiedzający zobowiązani są, ze względów bezpieczeństwa, opuścić baseny zewnętrzne! Odwiedzający z obowiązani są do opuszczenia basenów na 30 minut przez zamknięciem obiektu. Kierujący obiektem odpowiada wyłącznie zarzeczy pozostawione w przechowalniach, które znajdują się przy każdej kasie. Teren przy szatniach wewnętrznych jest chroniony przy użyciu zespołu kamer. Jeśli odwiedzający ze względu naniesprzyjającą pogodę zdecyduje się przedwcześnie opuścić kompleks, prowadzący obiekt nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów biletu wstępu ani w jakikolwiek inny sposób zadośćuczynić.

D. NA TERENIE OBIEKTU ZAKAZUJE SIĘ:

Kąpieli w odzieży nieprzeznaczonej do tego celu, w tym w bieliźnie osobistej. Opalania i kąpieli bez strojów kąpielowych lub ich części. Zabierania do basenów przeznaczonych do relaksu sprzętu dmuchanego i piłek. Wzajemnego topienia się, wrzucania innych dowody i skakania do basenów. Bezpodstawnego wzywania pomocy. Wchodzenia na tereny oznaczone jako nieprzeznaczone dla gości, do łazienek z prysznicami przeznaczonymi dla innej płci i do tej części obiektu, gdzie widnieje zakaz wstępu z powodów bezpieczeństwa lub eksploatacyjnych. Palenia we wszystkich zadaszonych miejscach i basenach zewnętrznych. Zabierania ze sobą ostrych przedmiotów, ze szkła, które mogłyby się rozbić i w tensposób doprowadzić do zranienia. Wchodzenia do basenów, nazjeżdżalnie i ślizgawki z gumą do żucia. W sposóbbezprawny wykorzystywać wyposażenie i przedmioty przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Samowolnego przemieszczania urządzeń i ustawionych mebli. Noszenia i używania broni. Domagania się odpracowników obiektu usług sprzecznych z niniejszym regulaminem dlagości.